HAKKIMIZDA

Derneğin kuruluş tarihi: 9 Eylül 2002

Derneğin Adı: IGAD (Isparta Genç Atılımcılar Derneği)

IGAD’ın kurucu üyeleri:Serdar KOÇER, Yunus BARDAK, Nurettin Alpay KIMILLI, Şükrü Oğuzhan GÖKER, Mustafa PERAY, Hasan AVCU, Tufan UYSAL

Kısa adı (IGAD) olan Isparta Genç Atılımcılar Derneği Isparta’da işadamları olarak kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olması bakımından da bir ilktir.

Derneğin amacı; bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Sanayici ve İşadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak olmuştur.

2006 yılında TÜRKONFED çatısı altında olan BASİFED’ e (Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği) üye olarak IGSİAD (Isparta Girişimci Sanayici ve İş Adamları Derneği) adını almıştır. 

IGSİAD merkezi Antalya’da bulunan Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED)’in kurucu üyesidir.

2002 yılı Yönetim Kurulu

Serdar KOÇER                  Başkan

Tufan UYSAL                    Başkan Yardımcısı

Fikret YURTASLAN            Genel Sekreter

Süleyman ŞAHLAN           Muhasip Üye

Oğuzhan GÖKER              Basın ve Halkla İlişkiler

Rıfat ÖZDEMİR                 Üye               

Gökhan ÇAĞLAR              Üye

2003 yılı Yönetim Kurulu  

Serdar KOÇER                 Başkan

Gökhan ÇAĞLAR              Başkan Yardımcısı

Süleyman ŞAHLAN           Genel Sekreter

Fikret YURTASLAN            Muhasip Üye

Hasan AVCU                    Basın ve Halkla İlişkiler

Rıfat ÖZDEMİR                 Üye

Mustafa YILDIRIMKAYA     Üye

2005 – 2006 yılı Yönetim Kurulu

Hasan AVCU                    Başkan

Gökhan ÇAĞLAR              Başkan Yardımcısı

Serdar KOÇER                 Genel Sekreter

Fikret YURTASLAN            Muhasip Üye

Hasan AVCU                    Basın ve Halkla İlişkiler

Süleyman ŞAHLAN           Üye

2006 yılı Yönetim Kurulu

Hasan AVCU                    Başkan

Gökhan ÇAĞLAR              Başkan Yardımcısı

Serdar KOÇER                 Genel Sekreter

Fikret YURTASLAN            Muhasip Üye

Hasan AVCU                    Basın ve Halkla İlişkiler

Süleyman ŞAHLAN           Üye

2007 – 2009 yılı Yönetim Kurulu

Rıfat ÖZDEMİR                 Başkan

Serdar KOÇER                 Başkan Yardımcısı

Kürşat ARIDUMAN            Genel Sekreter

Osman KÖSE                   Mali İşlerden Sor. Yön. Kur. Üyesi

Mustafa PERAY                 Üye

Hasan AVCU                    Üye

2009 - 2011 yılı Yönetim Kurulu

Mustafa PERAY                Yönetim Kurulu Başkanı 

Oğuzhan TORTOP            Başkan Yardımcısı

Rifat ÖZDEMİR                Başkan Yardımcısı       

Osman KÖSE                  Mali İşlerden Sor. Yön. Kur Üyesi                                                  

Fikret YURTASLAN           Genel Sekreter                                                   

Alper BAYHAN                 Yön. Kur. Üyesi            

Gökhan ÇAĞLAR             Yön. Kur. Üyesi    

Mustafa YILDIRIMKAYA    Yön. Kur. Üyesi 

2011 - 2013 yılı Yönetim Kurulu

Oğuzhan TORTOP        Yönetim Kurulu Başkanı                                              

Alper BAYHAN             Başkan  Yardımcısı                                                                

Uğur BÜYÜKÇULCU     Başkan Yardımcısı                                              

Fikret YURTASLAN       Genel Sekreter                                                        

Osman KÖSE              Mali İşlerden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi                            

Gözde ÇAĞLAR           Basın ve Halkla İlşk. Sor. Yön. Kur. Üyesi                      

Hasan AVCU              Komisyonlardan Sor. Yön. Kur. Üyesi                            

Dilek ÖZDEMİR           Komisyonlardan Sor. Yön. Kur. Üyesi                       

Cahit OKÇU                Komisyonlardan Sor. Yön. Kur. Üyesi              

2013- 2015 yılı Yönetim Kurulu   

Alper BAYHAN            Yönetim Kurulu Başkanı                                                 

 Uğur BÜYÜKÇULCU    Başkan Yardımcısı                                          

 S. Sami ÖNGÖR        Başkan Yardımcısı                                                  

Ahmet KABALAK        Mali İşlerden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi                   

Murat ÇELEBİ            Mali İşlerden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi                        

Rıfat Süha KAYA        Proje ve Kom.Sor. Yön. Kur. Üyesi                       

Ethem Erkan KADER   Proje ve Kom.Sor. Yön. Kur. Üyesi                    

Bahaettin ERDOĞAN   Proje ve Kom.Sor. Yön. Kur. Üyesi                   

 Yunus BARDAK         Sosyal işlerden Sor. Yön. Kur. Üyesi                   

Tahsin GÜRSU          Sosyal işlerden Sor. Yön. Kur. Üyesi