IGSİAD TÜZÜĞÜ

KURULUŞ                                                
Madde 1

Derneğin Adı : Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği
Kısaltılmış Adı : IGSİAD
Merkez : Isparta ili olup, dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3

Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;

 1. Üyelerinin, yatırımlarının ve ihracatının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için      gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar,
 2. Üyelerinin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar. Piyasayı düzenleyen güçler arasında tekelleşmenin ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapar.
 3. Üyelerinin ve iş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar,
 4. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, üyelerinin ve iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir,
 5. Üyelerinin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur,
 6. Üyeleri arasında ve iş hayatında kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir,
 7. Amacı yönünde yayınlar çıkarır; Amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda yazılı ve görsel basın, yayın organlarından ve teknolojik iletişim araçlarından istifade eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. 625 sayılı kanunun 1.maddesine istinaden Milli Eğitim Bakanlığından izin almak şartı ile kurslar açar, toplantılar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip eder. Dernek, hedeflerine uygun yayın ve araçları satın alır, kiralar, abone olur ve üyelerinin istifadesine sunar.
 8. Amacını gerçekleştirme yönünde üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar,
 9. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar,
 10. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar,
 11. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunabilir,
 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar,
 13. Uluslararası ilişkilere önem verir,  kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır,
 14. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur,
 15. Üyeler aralarındaki ilişkileri geliştirmek ve üyelerin kaynaşmalarını, paylaşımlarını daha sıkı hale getirmeyi sağlamak için üyelere yönelik yurt içi-dışı geziler düzenler, açık hava piknikleri, toplantılar, değişik aktiviteler organize eder. 
 16. Dernek, bölgesinde bulunan halkla daha çok iç içe olabilmek için kültürel faaliyetler, şenlikler, fuarlar, festivaller yapar veya yapılan bu çeşit organizasyonlara sponsorluk vasıtasıyla destek olur ve destek alınması yönünde öncülük eder.      
 17. Amacını gerçekleştirme yönünde görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel mercilere ve kamuoyuna iletir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir,
 18. Her türlü gayrimenkul edinilebilir, satabilir, kiralayabilir. İpotek dahil olmak üzere gayrimenkullar        üzerinde her nevi aynı, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. 
 19. İktisadi İşletme ve Kooperatif kurabilir, Lokal açabilmek ve Platform oluşturmak, kamu kurum ve kuruluşları ile Mevzuatın öngördüğü şartlarda ilişkiler kurmak. Lokal açılması durumunda burada alkollü içki verilip verilmeyeceğine genel kurul karar verecek olup, gerekli izin alınacaktır. 
 20. Dernek ihtiyaç olduğunda işçi çalıştırabilir. Ücretini dernek karşılar.
 21. Dernek, siyaset üstü bir birliktelik olarak, herhangi bir siyasi görüş, ideoloji veya amaç hedeflemez. Bununla beraber bölgenin yararına olabilecek ve çalışabilecek sivil toplum örgütlerine yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda destek olacaktır.
 22. Dernek kurulacak veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir, ortak olduğu şirkete yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler atayabilir

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4

 

Adı SoyadıD. Yeri / TarihiMesleğiİkametgahıUyruğu
Yunus BARDAK 05.10.1970 - Isparta Optisyen Kepeci Mh. 114. Cd. Oğuz Apt. 3/9 - Isparta T.C.
Nurettin Alpay KIMILLI 06.02.1970 - Isparta İnşaat Yük. Mühendisi Cumhuriyet Cd. No: 22/5 - Isparta T.C.
Şükrü Oğuzhan GÖKER 24.06.1974 - Isparta İngilizce Öğretmeni İstiklal Mh. 116. Cd. Ustam Sitesi A. Blok 11/18 - Isparta T.C.
Mustafa PERAY 14.06.1970 - Isparta Tekstilci İstiklal Mh. İstasyon Cd. Zübeyde Atakan Aprt. No:73 K:1/4 - Isparta T.C.
Hasan AVCU 25.12.1970 - Eğirdir Bilgisayar Satıcısı Halıkent Mh. Altınkaya Aprt. G1 Blok K:2/3 - Isparta T.C.
Serdar KOÇER 30.04.1967 - Isparta Hırdavat, Civata Ticareti İstasyon Cd. Koçer Apt. No:59/6 - Isparta T.C.
Tufan UYSAL 29.05.1970 - Kırşehir İnşaat Mühendisi Anadolu Mh. Köy Hizm. Loj. K:4/16 - Isparta T.C.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMASININ ŞART ve ŞEKİLLERİ

ÜYELİK

Madde 5

Derneğin üç türlü üyesi vardır;

 1. Asil Üye
 2. Onursal Üye
 3. Şeref Üyesi

Asli Üyelik

Madde 6

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişilerin, üyelik hakkı vardır. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip olan kişiler, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreksiz olarak kısıtlanmamış ve T.C. uyruklu olmaları gereklidir. Bu şartlara haiz kişilerden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar, belirtilen usule uygun olarak derneğe üye olabilirler.                    

Derneğe üye olmak isteyenler;

 1. 25 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan her T.C. vatandaşı, derneğe üye olmak isteyen kişiler, dernekte üye olan diğer kişilere karşı her türlü konuda dürüst olmayı, üye olacakları bu derneğe her türlü koşulda sadakatle bağlı kalmayı, derneğinin hizmet etmeyi hedef aldığı bölgenin yararı için çalışabilecek bölgeciliğe sahip bulunmayı, gereken her türlü durumda yardımlaşmayı, ve bütün bu görevleri yaparken sürekli karşılaşacağı insan faktörü dolayısıyla hümanistliği kendi ilkeleri olarak kabul eder. Ayrıca üyeler derneğin amaçlarına ve ideallerine koşulsuz bir biçimde sadık kalacaklardır.
 2. Üyeler yapacakları çalışmalarda adalet prensibini bütün değerli girişimlerin üstünde tutacaklar ve kendi aralarında şahsi menfaatlerini ön planda tutmayıp bu konuda çalışmalar yapmayıp, dürüst olacaklardır.
 3. Dernek üyeleri için ticaret bir amaç değil bir araç olacaktır.
 4. Derneğe üye olmak isteyen herkes IGSİAD genel kurulu’nun belirlemiş olduğu giriş aidatını ve aylık üyelik aidatını, değişik zamanlarda yapılacak faaliyetlerde kullanılmak üzere toplanacak bedelleri ödemekle, tüzük hükümleri gereğince düzenlenecek fiyat listesi ve diğer hususlara uymakla sorumludur. 
 5. Derneğe üyelik; Yazılı olarak derneğe üye müracaatı alınır, Yönetim kurulunun onayı ile de üyeliğe kabul olunur.

ONURSAL ÜYELİK ve ŞEREF ÜYESİ

Madde 7

Onursal Üyelik: Derneğe maddi ve manevi katkısı bulunmuş kişilerin arzu etmeleri halinde Yönetim Kurulu kararıyla Onursal üyelik hakkı verilir. Onursal üyelik süresi 5 yıl ile sınırlıdır. Bu süre Yönetim Kurulu Kararı ile bir dönem daha uzatılabilir. Onursal üyelerin aidat ödeme mecburiyetleri yoktur. Oy kullanamazlar. Onursal üyelerin sayısı 20'yi geçemez.

Şeref Üyesi: Derneğin gerek kuruluş ve gerekse faaliyeti devresinde maddi ve manevi hizmetleri dokunmuş, sayıları 12 kişiyi geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun bulunan kişilerdir.

 1. Isparta Valisi
 2. Isparta Belediye Başkanı
 3. Isparta Defterdarı
 4. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk.
 5. Isparta Ticaret Borsası Yön.Kur.Bşk.
 6. Isparta Esnaf Odaları Başkanı
 7. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
 8. Isparta İl Emniyet Müdürü

Derneğin tabii şeref üyeleridir. Dernekler Kanununun öngördüğü kişiler için, bağlı bulunduğu kuruluşların veya üst makamların görüş ve onayı alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararınca hazırlanan üyelik belgeleri kendilerine verilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 8        

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkma talebinde bulunan üye, müracaat tarihine kadar üyelik vecibelerini yerine getirmiş olmalıdır. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihi takip eden bir ay içersinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın üyelikten çıkma talebinin yazılı olarak yapıldığı tarihten itibaren bir ay geçmekle, ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 9        

 1. Fiili ehliyetini kaybettiği tespit edilenlerle, derneğin tüzük ve kararlarıyla maksat ve gayesine aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen, dernek üyelerinin huzurunu bozan, üye aidatını Yönetim Kurulunun bir ay ara ile iki defa yazılı bildirimine rağmen ödemeyen üyeler Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır.
 2. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu husus Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve üyeye yazılı olarak duyurulur.
 3. Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez. 
 4. Üyelikten herhangi bir sebeple çıkarılan veya üyeliği sona eren her ilgili kararın kendisine tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda konunun görüşülmesi için itiraz etme hakkına sahiptir. Genel Kurulun kararı kesindir. Genel Kurulun kararına ilgili mahkemelere müracaatla itiraz edilebilir.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 10

 1. Üyeler, derneğin olağan ve olağanüstü genel kurullarına katılır, müzakerelere iştirak eder.
 2. Yönetim Kuruluna veya genel kurula her türlü idari, sosyal ve iktisadi tekliflerde bulunur.
 3. Derneğin organlarına seçilir.
 4. Derneğin tertip ettiği her türlü konferans, toplantı, seyahat ve faaliyetlerden istifade eder.
 5. Onursal üyelerle, Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. 

ÜYELİK AİDATI
Madde 11

Yeni dernek üyelerinden üyeliğe girişte bir defaya mahsus olmak 750 TL giriş aidatı peşin alınır, O yılın aidatını ayrıca öder. Aidatlar Genel Kurulda görüşülüp belirlenir.  

Giriş aidatının peşin, yıllık aidatın ise Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde ödenmesi zorunludur. Üyeler Üst birliklere yapılmış ve yapılacak olan müracatlar sonucunda doğmuş ve doğacak maddi yükümlülükleri ayrıca karşılar. Onursal ve Şeref Üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 12

Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu 
 4. Haysiyet Divanı

GENEL KURUL

Madde 13

Genel Kurul, derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından teşekkül eden en yüksek organdır. Genel Kurul her iki yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.   

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ

Madde 14

Olağan Genel Kurul iki yılda bir OCAK ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca en az 15 gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

Madde 15

Yönetim Kurulu, derneğe üye olan 8 asil 8 yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu ayda 1 kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu başkanı dernekler kanununda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Derneği temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir.
 2. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemlerini, çalışma raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.
 3. Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar verir. Tüzüğe aykırı davranan üyelerin üye kayıtlarını genel kurul toplantısına kadar askıya almak.
 4. Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapar veya yaptırır.
 5. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, bunun için teşkil edilmiş görevlilerin ve diğer organların yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bunlar arasındaki koordinasyonu sağlar.
 6. Belirli gün ve saatte olmak üzere ayda en az bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Alınan kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıda mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın, ardı ardına beş yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yazı ile ikaz edilir. Gelmemekte ısrar ederse istifa etmiş sayılır.
 7. Faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe zamanında verir.
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapar.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare amirliğine bildirir.

İMZA YETKİSİ

Madde 16

Yönetim Kurulundan veya dernekten çıkacak her türlü evrak, başkan ve yönetim kurulundan herhangi bir üyenin birlikte imzaları geçerlidir. Başkan yoksa yerine Başkan Yardımcısı vekaleten imza atar.
Bankadan çekilecek paralar için iki imza gereklidir. Yetkili imzalar Yönetim Kurulunca bankaya bildirilir. Günlük işlerin yürütülmesi için dernek kasasında; devlet memuru maaş katsayısı x 1.000 TL'den fazla para bulundurulmaz.

HAYSİYET DİVANI

Madde 17

Derneğin tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmış üyeleri arasından iki yıl için genel kurulca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil olur. Divan ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Haysiyet Divan üyesidir. Ancak Haysiyet Divan Başkanlığına seçilemez.

Haysiyet Divanı;

Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile, Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı istekleri ile toplanır. Başkan hariç, asgari 3 üye Haysiyet Divanının nisabıdır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşitlik halinde Haysiyet Divan başkanının iştirak ettiği karar kabul edilir.

Haysiyet Divanı inceleme yapabilmek için ilgili üyelerin ve kuralların mütalaasını isteyebilir veya bunları şifahen dinleyebilir. Bu husustaki tutanaklar tamamen gizli olarak muhafaza edilir.

Haysiyet Divanının önereceği cezalar şunlardır:

Yazılı ihtar, Dernekten ihraç.

Haysiyet Divanı'ndan ceza almış olan bir üye, hakkında verilen karara bir defa olmak üzere genel kurula  itiraz edebilir. Genel Kurul gündemine alınan itiraz müzakereden sonra kapalı oyla oylanır. Genel kurulun vereceği karar nihaidir. Haysiyet Kuruluna yapılan itiraz icraı durdurmaz. Haysiyet Divanının kararlarını Yönetim Kurulu yürütür. Haysiyet Divanından ceza almış bir üye derneğin genel kurulunca seçilen organlarında görev alamaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 18

Derneğin gelirleri şunlardır;

 1. Üye aidatı
 2. Bağışlar ve yardımlar.
 3. Yemek, gezi, konser, balo, defile vs. gibi faaliyetlerden  elde edilen gelirler.
 4. Diğer gelirler.
 5. Eşya piyangosu, gezi ve kültür programları düzenlenerek, görevlendirilecek eliyle kampanya şeklinde toplanacak para yardımı ve gelirlerin sağlanmasında 2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine uyulması mecburidir.

 

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 19

Genel kurul dernek üyelerinin tamamından oluşur. En yetkili kuruldur. Genel kurul 3 yılda bir  Ocak ayında olağan toplantısını ve organların seçimini yapar. Ancak yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 1 ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
Katılma hakkı ; Genel kurul’a katılabilmek için üyelerin bir önceki döneme ait aidat veya katılma payı borcu bulunmaması gerekmektedir. Borcu bulunan üyelere, üye listeleri düzenlenmeden  önce yazı ile duyurulur ve en az 15 günlük bir ödeme süresi tanınır.

KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 20

Genel Kurulda kararlar; Derneğin Feshi ve Tüzük değişikliği haricinde toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Organların seçimi gizli oylama, haricindeki diğer kararlar açık oylama ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 21

Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul  edilmesi,
 4. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 5. Derneğe gerekli ihtiyaç olan taşınmaz malların satın alınması veya bağış yoluyla intikal eden mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin feshedilmesi,
 7. Haysiyet divanının ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirme sebeplerinin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara bağlanması,
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 22

Dernek yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul’a katılacak üyelerin en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan vermek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat,yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Ve bu yazı’ya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geriye bırakılır ise, bu durumu geri bırakma sebebiyle belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazete vasıtasıyla ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geriye bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. 

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahalli en büyük mülki amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla geriye bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ

Madde 23

Isparta il merkezinde Yönetim kurulunun belirleyeceği ve üyelerine ilanını yapacağı salon veya toplantı salonunda yapılacaktır.

TOPLANTININ ŞEKLİ 

Madde 24

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 25

Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerlerine giderler. 13. maddede belirtilen yeter sayı sağlanır ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve  iki katip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

GÜNDEM

Madde 26

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ 

Madde 27

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahları ve tabiiyetlerinin bir yazı ile Valilik makamına bildirilmesi zorunludur.

DENETLEME KURULU

Madde 28

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur Genel kurulca, genel kurul üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla seçilir. Dernek çalışanlarının derneğin amacına uyup uymadıklarını, amaçlanan sonuçların elde edilip edilmediği, yönetim kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler, dernek organlarında görev alanların ve haklarının tüzüğüne uygun olarak yerine getirip getirmediğini denetler. Bu denetlemelerini üçer aylık sürelerden oluşan raporlar halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunarlar. Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu çalışmalarına, dernek işlerinin yürütülmesinden doğacak aksaklıklarda kusurlu görülürse yönetim kurulu ile birlikte sorumlu tutulur.

Denetleme kurulu çalışmalarını bağımsız olarak yürütür.

DEFTER ve KAYITLAR 

Madde 29

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.;

 1. Üye kayıt defteri : Derneğe giren üyelerin kimlikleri derneğe giriş ve çıkış tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararları alan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olunur.
 4. Gelir ve Gider defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları, harcanan paraların  verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterlerde gösterilir.
 5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 7. Alındı belgesi kayıt defteri: Bu maddelerde sayılan defterlerin noterden tasdikli olması gereklidir.

GELİR ve GİDER USUL

Madde 30

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılmak üzere alınacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerin biçimi, bastırılması derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret içişleri ve maliye bakanlığınca düzenlenecek yönetmenliklerle belirlenir.Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahalli en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edilebilir. Mahalli en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerinin liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

GENEL KURUL KARARIYLA DERNEĞİN FESHİ

Madde 31

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 sinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler 13. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır.İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Madde 32

Dernek tüzüğünü genel kurul değiştirir. Tüzük genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla değiştirilir.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK 

Madde 33

Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı île kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir.Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Dernek üyelerinden Genel Kurul tarafından seçilirler. Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

DERNEK GÖREVLİLERİ ve ÜCRETLERİ 

Madde 34

Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. 
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 35

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3 (Üçte ikisi)’nin kabul oyu ile gerçekleşir.
Tasfiye: Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

 • Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: 

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 • Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve 
tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

Madde 36

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.